გურჯი გიო (გიორგი თავართქილაძე)
გაზიარება

ძეწნა 

როკავს, როკავს, როკავს... ძეწნა, ძეწნა, 
ძეწნა... 
ნოტებ-ნოტებ ტოტებს, ურევს, ურევს, 
ურევს! 
ბაგე - ბაგეს უცებ ისე შემოეწნა 
როგორც სველი მკერდი ვიწრო მაისურებს.

ტოკავს, ტოკავს, ტოკავს...გახვითქული 
ტანი! 
ისე ნება - ნება ეუფლება ვნება...
და-და, და-და, დანით 
და-და, და-და, დანით 
ასე მოხდა ჩვენი გადალებანება 

ფეთქვა-ფეთქვა-ფეთქვით აღმა-დაღმა 
დადის! 
სისხლძარღვებში სისხლის აღარ არის ტევა! 
არის მხოლოდ ღამე ლურჯი მარმალადის 
შენს დალალებს მიღმა მტევან-მტევან-მტევან... 

გადაკიდებ კისერს როცა ბოლო-ბოლო 
და მოიდებ ყელზე აკივლებულ ალმურს, 
დაასრულებს ქარი უკანასკნელ სოლოს, 
უაღრესად ველურს, უაღრესად ქალურს. 

და ქალივით როკავს ძეწნა, ძეწნა, 
ძეწნა 
ნოტებ-ნოტებ ტოტებს ურევს, ურევს, 
ურევს... 
ბაგე - ბაგეს უცებ, ისე შემოეწნა 
როგორც სველი მკერდი ვიწრო მაისურებს.

??????