გვარიშვილი ნანა
გაზიარება

მე რომ გდარდობ 

მე რომ გდარდობ _
ისა ხარ,
მე რომ გნატრობ _
ისა ხარ…
როცა ელავ _
მზისა ხარ,
როცა ღელავ _
ზღვისა ხარ,
როცა გულს გთხოვ _
ქვისა ხარ.

??????