გელოვანი მირზა
გაზიარება

ძმათა საფლავთან 

ჩვენ შორის გაწყდა გზები თუ აზრი
და, როგორც სუნთქვა, თრთოლვით გათავდა,
და ყინვა, ფინურ დანაზე ბასრი,
ლენინგრადისკენ გზას გვიკეტავდა. 
როდესაც რკინა ტყვიამ დაძენძა,
როცა ასწიეს ფრთები ანძებმა,
საძმო საფლავში იწექ ნაძვებთან, 
არ ესწრებოდი ჩვენს გამარჯვებას. 
ათგან ნახმლევი და ნატყვიარი
სწორებთან დუმდი – გიძმეს სწორებმა,
და მე მესმოდა ქარის შრიალი,
როგორც შენი ხმის განმეორება 
1941

??????