გელაშვილი ნაირა
გაზიარება

გვიანი შემოდგომის შუადღე სოფელში 

ორი პატარა ჭრელი ჩიტი
ლეღვის თეთრ ტოტზე _
ჩემი ორი ცრემლიანი თვალისთვის.

??????