გელაშვილი ნაირა
გაზიარება

კიდევ კარგი 

ტრფობა ცეცხლოვანი, დამდაგველი, 
წლებზე გამარჯვებული
რომ მღირსებოდა, მოტივტივე ჩანასახებად
დარჩებოდნენ ჩემი წიგნები.

??????