გამსახურდია კონსტანტინე
გაზიარება

პეპელა უნტერდენ ლინდენზე 

საით მიფრინავ ფრთამოხატული
ამ აფიშების უწყალო ომში,
შენ გიმღეროდა რომში კატული,
ახლა მე გიმღერ მესამე რომში.

??????