გამსახურდია კონსტანტინე
გაზიარება

DE PROFUNDIS 

ლელი. ჭოჭი. ნარეკალას
ტბის ნაპირი დაუხლართავს,
შეხე, ჭინკას, მაგ ცალთვალას,
ობობის ქსელს როგორ ართავს.
ტბა შეირხა, ტბა აქაფდა,
გველი წივის, ტბა კაშკაშებს,
შორს ვარსკვლავი აკიაფდა,
გველი ხვითოს ათამაშებს.
აცახცახდა ტბის ლერწამი,
ტბის ტალღები მიმოჰქრიან,
საუკუნედ იქცა წამი,
მეშინიან, მეშინიან...

??????