ბერეთელი ნუკრი
გაზიარება

რომ გესმოდეს 

ვწევარ გათანგული. გარეთ აპრილია, 
შიგნით-აგვისტო და ხაზი ორიოდე... 
გული უშენობით ისე დაილია, 
მართლა რომ გესმოდეს-ფეხით მოხვიდოდი- 
მისი ფორიაქი. თუმცა, სულ ერთია... 
(ასეც ხდება ხოლმე, როცა ავადმყოფობს 
სული.) გასისხლული ზეცა სურათია, 
ჩემი ბრმა ლექსებით უნდა გადავთოფო! 
გუშინ დამეკარგა ძველი საპირწონე, 
მაჯა ლულასავით რომ არ გადამიხსნას 
გრძნობამ უთაურმა- მოდი, ამიწონე, 
კოვზით დამაძალე გრძნობა ადამისგან 
ნეკნად ამოცლილო. მხართან შემიკეცე 
ჭრელი საბანივით,-დედა გამახსენოს- 
შენი მონატრება... ფრთები შემიკვეცეს, 
შურით შემიკვეცეს, ჩემო სანატრელო! 
ჰოდა, მაისია. ვწევარ გათანგული. 
ოცდათვრამეტი მაქვს. ხაზიც-ორიოდე... 
გული მარტოობით ისე განადგურდა, 
მისი რომ გესმოდეს, ეხლავ მოხვიდოდი.

??????