ბედიანიძე დალილა
გაზიარება

არა, არ დამივიწყო! 

არა, არ დამივიწყო!
არა, არ მიმატოვო!
ეს ცრემლები ვინ მიზღოს,
მეუფევ და ბატონო?

სხვა გზა არ გამაჩნია,
სხვა არ შემიყვარდება.
შენი სახე მაჩნია
გულზე, შენი ხატება.

ის, რაც არის ჩვენ შორის,
სიყვარულზე მეტია.
მზის თვალივით მეშორე
და ჩვენ შორის ღმერთია.

მუხლმოყრილი ვლოცულობ
ჩემი, შენი სულისთვის.
სიყვარულით მოცული
მხევალი ვარ უღირსი.

იდუმალო ფანტომო,
რა გსურს? შენთვის ვინ ვიყო?
არა, არ მიმატოვო!
არა, არ დამივიწყო!

??????