ინგოროყვა ნატო
გაზიარება

ცას საფირონის ფერი წაერთვა 

ცას საფირონის ფერი წაერთვა 
და ცის გადაღმა 
მეოცნებე ფერს შეერია... 
ქარებმა გლოვის ზღვარი გადახსნეს 
შეშლილი ფრთებით.... 
და გადმოლახეს ცხრა ზღვა და ცხრა მთა 
ღრუბლებმა- 
მოხეტიალე კოსმოპოლიტებმა 
და ფიქრად იქცნენ... 
და ცრემლად იქცნენ... 
და ზეცის დამღლელ ტირილად იქცნენ.

??????