ბესელია ვასილ
გაზიარება

* * * "დაწერე რაც გულში გაქვს და გულის გულში..." 

დაწერე რაც გულში გაქვს და გულის გულში... 
სულშიც მოიძიე საჩემო სიტყვა... 
გითქვამს თუ არ გითქვამს აქამდე... 
სადამდე იქნები მდუმარე, 
მწუხარე ღამეა და გელი, 
მტკივა და ტკივილისა ვმღერი... 
დაწერე, 
თეთრია ქაღალდი ... 
დაწერე, 
ღამეა ხვალამდე... 
მომწერე, 
მომწერე, 
ზღაპრიდან წასვლამდე...

??????