გოჩიაშვილი ელა
გაზიარება

წამი საზღვარზე ექსკლიუზივი

კამათში მუდამ
მოღალატე იმარჯვებს ხოლმე,
ვისაც იმ წამის უარყოფა შეუძლია,
ჭეშმარიტების ზღვართან მიღწეულს
და თითქმის უკვე გამარჯვებულს,
ზედ ზღვარზე რომ დაუხვდება
და კითხვის ნიშანს აუციმციმებს.

??????