ბაირონი ჯორჯ
გაზიარება

ჩემი ოცდამეცამეტე დაბადების დღისათვის 

22 იანვარი, 1821 წ.
 
ცხოვრების გრძელ და მტვერიან გზაზე
ოცდაცამეტთან მივფორთხდი ასე. 
ამ წლებისაგანრა დამრჩა მეტი, 
გარდარიცხვისა — ოცდაცამეტი? 

??????