ბაირონი ჯორჯ
გაზიარება

ეპიგრამები 

ჰოი, კასტელრი! პატრიოტი ხან შენ ნამდვილი, — 
სამშობლოსათვის მოკვდა კატონ, ასევე შენაც; 
ის — რათარომი არეხილა მონად დახრილი, 
შენ — ბრიტანეთის არგენახარომ გადარჩენა! 
. . 
ასე, კასტელრიმ გადაიჭრა ვაგლახად ყელი, 
და საკუთარი მისთვის იყო უკანასკნელი. 
. . 
მან გადაიჭრა სამართებლით ყელი, თუმცაღა, 
დიდი ხნით ადრე თვით ბრიტანეთს გამოუღადრა.

??????