ბაირონი ჯორჯ
გაზიარება

ჯონ კიტსი 

ვინ მოკლა ჯონ კიტსი? 
— მე, — ამბობს ეს ჟურნალი, 
მგესლავი, მოშურნალი
რა გმირი ვარ, ხომ ვიცი. 
რომლის სინდისს მოუდის? 
— პოეტ-მღვდელის, მილმანის
(კვლაში მარდი ვინც არის), 
— ბეროუს, ან სოუთის. 

??????