მრევლიშვილი მაყვალა
გაზიარება

ჭუპა - ჭუპა 

 

ჭუპა-ჭუპა!
წყალი მალე!
თავი უკვე დავიბანე,
უჰ, იმდენი ქაფი დადგა,
შიგ ყელამდე დავიმალე!

თურმე ჩემი თოჯინა
ძლიერ დასაბანია.
დაბანა რომ არ უყვარს
განა დასამალია?

 

როგორ მოთხუპნულია,
სად იარა, სად არა!
ბანაობა გაამოს,
სუქდი,სუქდი.

პატარავ! 

??????