საიათნოვა
გაზიარება

სამართალი მიყავ 

სამართალი მიყავ, ხელმწიფე ხარო, 
მთელი საქართველოს გულისა ხარო! 
ზოგი მეუბნება: შენ მაჩა ხარო... 
ზოგიც უმატებს: მყრალი ჭა ხარო! 
შეგიძლიან გამიწყრე თუ მახარო! 
არ მყავს მეუღლე, არცა მძახალი, 
მე გლეხი ვარ მიწაზე დასახალი! 
მეჯლისს ზმა მოუნდა ახალახალი... 
ვის წინაც გავცარე გულის ხახალი, 
ყველამ მითხრა: ურგებელი მთა ხარო! 
ხელმწიფეს ვეახელ უცხოდ მორთული, 
საზი ხელთ მეჭირა მე გამართული! 
მათასავით დამაბრუნეს დართული!.. 
ნეტამც არ შემეტყო მე ის ქართული! - 
წადი, ჭუჭყიანი ხალიჩა ხარო!.. 
ნათქვამია: ერთხელ მთა მთას ეცემა, 
ღვთის ნებაა წყალობისა გაცემა! 
შენის ხელით იყოს ჩემი გაცემა... 
ნეტა არ გაგეგდე, კარგად გეცემა, - 
ჩემი სულიერი დედმამა ხარო! 
თუ გინდ დამიმტვრიონ წიბო-გვერდები, - 
ცოცხალი თავით ვერ მოგშორდები! 
თუ მტკვარი ვერ მომსპობს - ზღვას ჩავარდები... 
ენით მოიმატე შენი დარდები - 
საიათნოვავ, ნაღველისთვინ მზა ხარო! 

??????