საიათნოვა
გაზიარება

მეზობელზედ რა კაცს თვალი უჭირავს 

მეზობელზედ რა კაცს თვალი უჭირავს, 
ის არა იქს გაცემასა-ჭამასა! 
ავ კაცს რაში უნდა გვარიშვილობა, - 
შეაგინებენ კაი მამასა! 
ზოგი კაცი დადის ჭიანყელასავით, 
გველის შხამი უძევს პირში იმ თავით! 
ავი კაცის ჭირი იქნება ავით - 
ნათქვამია, მე არ ვამბობ ამასა!.. 
ცუდი კაცი მკვდარივით აყუდია, 
ან რათ უნდა, რათა ჰხურავს ქუდია? 
აქლემივით ვინც რომ ტანში მრუდია, 
რატომ იზავს ხიდზედ კისრის ზომასა? 
თიხის ჯამი არ გახდება ჩინათა, 
მუხის ქერქი კიდევ - დარიჩინათა! 
საიათნოვა შეინახე ჩინათა, 
ვერ იშოვი იმისთანა კარგ ყმასა!

??????