საიათნოვა
გაზიარება

დამიჯერე 

დამიჯერე, ვამბობ, რომ უჯერავლეს, - 
სრულებით უბრალო რკინას იტყვიან! 
ხის თეფში რა გინდა ზარნიშით მოაწყონ, 
მაინც დასაწვავსა პინას იტყვიან! 
სიტყვა უნდა ერთნაირი ზოლზედა... 
ეშმაკია, ვინც აჰყვება ბოლზედა!.. 
ან ფერზედ იცნობენ, ან ფოთოლზედა, - 
განა ყველა ბალახს ჰინას იტყვიან? 
ზარბაბი გაგიცვდეს - იყიდე შალი, 
რეცხას ვერ გაუძლებს, ვაჰ, ხამის ბრალი! 
რიდეს მოუხდება ალმასი-ლალი, 
ოქროთ მიყენილი, მინას იტყვიან! 
ზოგი კაცი იტყვის - კაი გვარი ვარ, 
მაშინ ტირიფიც იტყვის: კვარი ვარ! 
საქართველოს მეფის საზანდარი ვარ, 
საიათნოვას-არუთინას იტყვიან!

??????