ფოცხიშვილი მორის
გაზიარება

* * * ყველა დაკარგულს დაეძებს ექსკლიუზივი

ყველა დაკარგულს დაეძებს
და უნებურად ჰკრგავს
მას, რაც საკუთრად მისია
რითაც არავის არ ჰგავს.

არავინ იცის, სიკვდილი
ვის სად მოუქნევს ნამგალს, -
ყველა საკუთრად მიითვლის
მიწას, სამარეს, სანგარს.

მას, რაც საკუთრად მისია,
რითაც არავის არ ჰგავს, -
ყველა დაკარგულს დაეძებს
და უნებურად ჰკარგავს.

??????