უიტმენი უოლტ
გაზიარება

ო, კაპიტანო! ჩემო კაპიტანო! (მთარგმნელი: გულეური ვასილი) 

ო, კაპიტანო! ჩემო კაპიტანო! დასრულდა მგზავრობა, ხიფათით აღსავსე; 
მიწყნარდა ღელვა და ჩაცხრა ქარიშხალი, გაუძლო ხომალდმა უამრავ განსაცდელს; 
ნაპირს მივაღწიეთ, მშვიდობით დავბრუნდით. უკვე ახლოსაა, მოჩანს ნავსადგური; 
ხედავ, ხალხი გველის, რეკავენ ზარები – ჩვენი გამარჯვების ჯილდო, საზღაური; 
მაგრამ ო, ეგ გული! ეგ გული იცლება 
სისხლისგან, გემბანზე წითელი ლაქა მოჩანს.


უკვე ვერაფერი ვეღარ შეიცვლება, 
ჩემი კაპიტანი სიკვდილმა შემობოჭა. 

ო, კაპიტანო! ჩემო კაპიტანო! წამოდექ, უსმინე, ზარი რომ გუგუნებს; 
შენ გეგებებიან, მაღლა რომ ისვრიან ფერადი ლენტებით მორთულ თაიგულებს; 
წამოდექ – ეს დროშა ხომ შენთვის ფრიალებს, შენთვის აჟღერებენ ბუკსა და ნაღარას, 
შენ გესალმებიან, არ გესმის ძახილი? იქნება ხანგრძლივმა მგზავრობამ დაგღალა? 
აქეთ, კაპიტანო! ო, მამავ ძვირფასო! 
ეს ჩემი ხელია შენი სასთუმალი. 
ალბათ, მესიზმრება, რომ ჩემს წინ, გემბანზე 
წევხარ სიკვდილისგან ცივი და მდუმარე. 


ჩემი კაპიტანი პასუხს არ იძლევა, გაფითრდა ბაგე და თანდათან ცივდება, 
ვეღარ გრძნობს შეხებას, გული აღარ უძგერს, სული და სხეული 
ერთმანეთს სცილდება; 
ხომალდმა ნაპირას ჩაუშვა ღუზა და დგას გამარჯვებული, ასრულდა, რაც გვსურდა; 
მიზანს მივაღწიეთ. ხანგრძლივი, დამღლელი ეს მოგზაურობა 
დამთავრდა, დასრულდა; 
ჩაჰბერეთ საყვირებს, დარეკეთ ზარები! 
მე კი მწუხარების თრთოლვამ ამიტანა, 
გემბანზე ჩამოწვა სიკვდილის მდუმარება, 
წევს გაციებული ჩემი კაპიტანი..

??????