გოეთე იოჰან ვოლფგანგ
გაზიარება

შუაღამის მგზავრული (მთარგმნელი: კობა ჭუმბურიძე) 

(ერთი ლექსის შვიდი ჩემეული თარგმანი)
 
*
მთათა თოვლა ქიმებზე
მდუმარება თვლემს,
ხეთა წვეროკინებზე
ნაზი ქიზი ფრენს,
აშურშულებს ფრთებს,
არსით ჩიტის სუნგალი,
მოითმინე, სულ მალე
დაისვენებ შენც.
*
მისცემიან მთანი
ძილს,
ფოთლის ჩქამი
არ ისმის,
სიოც არა ქრის,
ტყეში ჩიტიც აღარ სტვენს,
იყუჩე და მალე შენც
მიეცემი ძილს.
*
სერებს მორევიათ
რული,
სიმშვიდე ჰფენიათ
სრული,
ტოტიც არ ტოკავს,
ფრინველიც აღარსით სტვენს,
მოიცა ცოტაც,
იყუჩებ შენც.
*
მთებს სიმშვიდე ადგათ
ღამის,
აღარ ისმის არსად
ჩქამიც,
არა სწვდება სმენას,
ტყე დუმს როგორც განათვალი,
მოითმინე და სულ მალე
მოისვენებ შენაც.
*
შეუპყრია მთები
ძილს,
არც ფოთლები
არ იძვრის,
სიომ მიატოვა,
ტყეც ამ ძილქუშს მინებდა,
ცოტაც მოითმინე და
შენი ჯერიც მოვა.
*
მწვერვალებს უდგას დუმილის
ჟამი,
კენწეროთაგან არ ისმის
ჩქამი,
ტოტი არ ტოკავს,
მიყუჩებულან ტყეში ჩიტები.
მოიცა ცოტაც.
შენც დამშვიდდები.
*
მოადგა მთაგორებს
რული,
დუმილი ბატონობს
სრული,
ტოტი არ ტოკავს
და ტყეში ჩიტი არ სტვენს,
მოიცა ცოტაც,
იყუჩებ შენც.

Wanderers Nachtlied

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürst du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

??????