ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

არსენას ლექსი ექსკლიუზივი

გამოვექეცი ვარამს და
გამოვექეცი წკვარამს და
გამწირა მაბეზღარამც და
მსროლა ვიგინდარამც და
არამც და არამც, არამც და
არამც და არამც, არამც და
არამც და არამც არ ამცდა,
არამც და არამც არ ამცდა.
 
1982

??????