ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

მეორე ნაცნობი ექსკლიუზივი

ჩაეკრა და არ მოცილდა,
მე მეგონა, კაცს კოცნიდა,
რომ მოცილდა, დავინახე:
კაცს კი არა - სკამს კოცნიდა.
მახსოვს: ადრე დაქორწინდა,
მახსოვს: ადრე აღორძინდა,
მე მეგონა, კაცი იყო,
მე მეგონა, კაცს კოცნიდა.
 
1999

??????