ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

* * * თქვენი ლამაზი თვალების გამო ექსკლიუზივი

თქვენი ლამაზი თვალების გამო
ბევრმა გაუგო ცხოვრებას გემო.
თქვენი ლამზი თვალების გამო
დამშიდდა მკაცრი ფერების გამა.
თქვენი ლამაზი თვალების გამო
ნაპირს შეცდომით მოადგა გემი.
1968

??????