ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

გამოცანა 

სტვენს გაზაფხულის შიკრიკი,
და ღვივის, როგორც კრამიტი,
გარეთ - ატლასი, შიგნით კი - 
999.

1978

??????