ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

* * * უსიკვდილოდ, უეჭველად 

უსიკვდილოდ, უეჭველად,
უსათუოდ, უთუოდ,
კართან უნდა უდარაჯოთ,
ღამე უნდა უთიოთ.
უხმაუროდ, უსიმღეროდ,
უხმოდ, უსაზანდაროდ,
სულში უნდა ჩაიძვრინოთ,
ხელისგულზე ატაროთ.
უჯაროდ და უაჯამათოდ,
უეროდ და უბეროდ,
იის წყალი უნდა უსხათ,
სული უნდა უბეროთ.
ბარდი უნდა,
დარდი უნდა
აკრეფოთ და აცელოთ,
ნიავი არ მიაკაროთ,
თვალი არ მოაცილოთ.
არ გაზომოთ ტიტულებით,
რანგებით და ჩინებით,
გაუფრთხილდეთ,
გაუფრთხილდეთ
უნდა თვალის ჩინივით.
უნდა ლოცოთ,
სიხარულის
ცრემლით უნდა ატიროთ,
მუდამ, 
მუდამ, 
გულთან
გულით,
გულში უნდა ატაროთ.
1978

??????