ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

მესაათე ექსკლიუზივი

აქეთ ესმის:ტაკ!
იქეთ ესმის: ტიკ!
ხშირად ფიქრობს აქ,
რა იქნება იქ?
აქეთ: ტიკ და ტაკ!
იქეთ: ტაკ და ტიკ!
აქ იმედი აქ,
რა ექნება იქ?
ისევ: ტიკ და ტაკ!
ისევ: ტაკ და ტიკ!
- როგორა ხარ აქ
ან იქ რასა იქ?
1982

??????