ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

* * * ვერ ვიტან ცოცხალ გენიოსს! ექსკლიუზივი

ვერ ვიტან ცოცხალ გენიოსს!
არ მჯერა, ეჭვი მერევა,
ჯერ არა, განსჯის მომხრე და
განკითხვის მომხრე მერე ვარ.
მაფიქრებს ალბათობა და
მაძალებს შესაძლებლობა,
როდესაც ამხედრებული
რაინდი ლაფში ეფლობა.
არც მუზარადი ეხურა,
არც ქოლგა გადაქოლგოდა,
პარნასზე ისე ავიდა,
არ გაუვლია გოლგოთა.
აბა, როგორღა გაარჩევ
სიკეთესა და სიავეს,
როცა საეჭვო ნისიას
სახელიც ანისიავებს,
როდესაც ახარისხებენ
ათას კილოს და კილოკავს
და როცა პირწავარდნილი
დუშმანი ხელებს გილოკავს?!
ასეა, ასე იქნება
ცთუნება ჰარმონიათა - 
შემდეგამდე და შემდეგ და
შემდეგის შემდეგ - ნიადაგ.
ხოლო გვირგვინი, შეთხზული
დაფნით და გეორგინებით.
ქელეხის შემდეგ, ბატონო,
ქელეხის შემდეგ იქნებით!

??????