ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

ლურჯი მონაწტერი ექსკლიუზივი

ვინც წავა და ხელს დაგვიქნევს,
თავის წუთისოფელს მოჭამს,
აქეთ ქალებს დააკლდება, დააკლდება იქით ოჯახს.
ვინც დარჩება, ავანსებით ნამუსსს აღარ შეიბოჭავს,
არც ძალიან ააჩქარებს თავის სატალახოს ოჩანს.
ხმას გაყიდის - პურს იყიდის,
გახსნის ტყუილების ბოხჩას,
მაგრამ იმდენს ვერ გაბედავს,
ყალბი მონეტები მოჭრას...
შენ რა გიჭირს,
შენს ოთახში მზე შემოდის საღამოჟამს,
ხოლო ღია სარკმელიდან ლურჯი მონასტერი მოჩანს.

??????