ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

ავტოპორტრეტი ექსკლიუზივი

ძალა ჰქონია ავტოპორტრეტს - ანდამატისა,
ბევრი ხატავდა, - ბევრის გვარი გამიგონია:
გოგენი,                                            გოგენი,
კურბე,                                               კურბე,
მონე,                                                   მონე,
მარკე,                                                 მარკე,
მატისი,                                            მატისი,
გვარდი,                                          გვარდი,
რუბენსი,                                       რუბენსი,
ვერონეზე,                                   ვერონეზე,
დეგა, გოია;                                დეგა, გოია;
კანო, დომიე,                           კანო, დომიე,
რუსო, რუნგე,                         რუსო, რუნგე,
დორე, პუსენი,                     დორე, პუსენი,
ჯოტო და ვატო,                  ჯოტო და ვატო,
რემბრანდტი და                 რემბრანდტი და
ტულუზ-ლორტეკი,       ტულუზ-ლორტეკი,
 შემომცქერიან - სარკეებთან მოფუსფუსენი,
 აოცებთ ჩემი - გალექსილი ავტოპორტრეტი.

??????