ხოფერია გია
გაზიარება

* * * რიონიდან მოვარდნილო ქარო ექსკლიუზივი

რიონიდან მოვარდნილო ქარო,
გარითმული ფეხები და
გარითმული ტუჩები,
თუნდაც იყვნენ ურჩები,
წამოიღე ფრიალით,
ავსებული ფიალით,
თუკი გადავურჩები
აქარებას ამნაირს,
მიწოდე უნაირო
რიონიდან მოვარდნილო ქარო.
ბავშვობიდან შერჩენილო ცეცხლო,
შემაგროვე ერთ დღეს,
შემახედე ერთად
ჩემს ყველა მარტოობას,
აპრილოობას და მარტოობას,
ჩემს მყვირალობას,
გარითმული ტუჩების,
გარითმული ფეხების,
გარითმული კისრების
ერთად ამოცვენას.
თუკი გააცოცხლებთ ამ ოცნებას,
რიონიდან მოვარდნილო ქარო,
ბავშვობიდან შერჩენილო ცეცხლო,
საოცრებავ უნდა იხარხარო -
მიყვარხარო,
მიყვარხარო!

??????