ქინქლაძე ზაზა
გაზიარება

ფუნდუკში 

   *ჯიგვურიანი ჯეილი ჭამდა ყაურმას ჯიგრისას,

  თან ჯინი ჭირდა თვალებით ჯავარა ქალის ჯიქნისა,

  ქმრისაცა ჰქონდა რიდება _ იმ ჯიშიანი ჯიქისა,

  ჩანდა რომ ჯავრს შეაჭმევდა ყველა თავხედს და ჯიბგირსა,

  ადგა, გადაჯდა ტაიჭზე და თავი მისცა ჯირითსა,

  გადაუჭირა მათრახი...  რა ბრალი იყო ჯირკისა.

 

  *ჯიგვურა _ საომარი ბეჭედი, საცერული

 

??????