ქინქლაძე ზაზა
გაზიარება

* * * "და იყო ქალ" 

და იყო ქალი, იყო ალი,

გრიგალ-ქალწული,

უცაბედი და მწველი, როგორც

სილა გაწნული.

??????