ქინქლაძე ზაზა
გაზიარება

* * * "როგორც" 

როგორც ბრმა მათხოვარი _

ნაწყალობევ მონეტებს,

ხალხი გულით გაარჩევს

ცრუ და ნამდვილ პოეტებს.

??????