ტროეპოლსკი გაბრიელ
გაზიარება

შავყურა თეთრი ბიმი 

შავყურა თეთრი ბიმი.pdf

??????