წერეთელი აკაკი
გაზიარება

ზღვაო, აღელდი, აღელდი! 

ზღვაო, აღელდი, აღელდი, 
ქარტეხილს დაემორჩილე! 
აამთაგორე ტალღები, 
კიდეებს გადააცილე! 
მარგალიტების სალარო 
შენი უფსკრული გულია, 
მყუდროების დროს ის განძი 
ქვეყნისთვის დაფარულია. 
მხოლოდ როდესაც მრისხანებ, 
გულს უხსნი მზეს და მთვარესა, 
იმ მარგალიტებს შესტყორცნი 
შენ შემკვრელს არემარესა. 
პოეტო! ნურც შენ ეკრძალვი 
მრისხანე გულის ღელვასა!.. 
ძილის დროს ქუხილს ნუ მოშლი 
და სიბნელის დროს ელვასა! 

1894 წ. 

??????