ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

* * * "ჯართს მივამატეთ ჯართი" 

ჯართს მივამატეთ ჯართი და უროები და ნამგლები,
მობრძანდნენ ახალუხლები - თამამები და ნაგლები,
თამამებს მოჰყვნენ ახლები - ნაგლებზე არანაკლები,
მერე მო-ვარდ-ნენ სხვები და გამართეს სხვა სპექტაკლები, -
და რაც არ უნდა მომრავლდნენ ჯამბაზები და ანგლები,
მე ვეღარ მოვიხიბლები და ვეღარც მოვიჩანგლები. 

??????