ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

ზღვას მიუსაჯეს დუმილი... 

ზღვას მიუსაჯეს დუმილი,
მთვარეს _
ღრუბლების კატორღა,
ნაპირთან დარჩა კატარღა
და ერთადერთი კატაღა...

??????