ჯავახაძე ვახტანგ
გაზიარება

დეკაბრისტები.. 

დეკაბრისტები
ებრძოდნენ ცბიერ მესაჭეს,
გული ეწვოდათ უცეცხლოდ...
ზოგი
სიკვდილით დასაჯეს,
ზოგი
დასაჯეს... სიცოცხლით.

??????