ჯაბუშანური გაბრიელ
გაზიარება

მშვიდობით! 

მშვიდობით! მივალ, დე, არხოტს აჩნდეს 
ჩემი ლურჯაის დაკრული ტორი; 
მწამს თავს გაიტანს და გამომაჩენს 
ფხა ვაჟკაცური და სწრაფვა სწორი! 

დაიქცნენ ძველი ბურჯების ბჭენი, 
ბინდი არ ბოჭავს გულს მარწუხივით; 
გამყვება ქალაქს ტრფიალი შენი 
და დედაჩემის ჩემზე წუხილი!.. 

შევხვდები ბარში ვაჟკაცებს ნარჩევს, 
მოვალ და ნათელს მოვიტან შორით. 
მშვიდობით, ქალავ! - დე, არხოტს დარჩეს 
ჩემი ლურჯაის დაკრული ტორი!

??????