Litclub.ge

ეს მე ვარ!..
მე თქვენთან ახლოს, სულ ახლოს ვსახლობ,
და დილის სიზმარს წერილებს ვატან,
და არასოდეს არა ვარ მარტო,
ყოველთვის მაინც მარტო ვარ რადგან.

მე არ ვარ ბრძენი, არ ვარ მისანი,
არ ვგავარ მსხვერპლს და არ ვგავარ მწევარს,
და ჩემი თავი, როცა ვიცანი,
სიცილით მოვკვდი, მივხვდი - ეს მე ვარ!..

ხან თავს ვიცავ და ხან თავს ვაძალებ,
ხან წაიშლება, რაც შექმნა ცარცმაც,
არასწორია თუკი გავცვალე,
არასწორია უღმერთოდ ჯვარცმაც.

არასწორია წასვლაც, დარჩენაც,
არასწორია, რომ ვცოცხლობ თითქოს,
სულ ერთი წვეთი უნდა შადრევანს,
იგი სხვანაირ სიცოცხლეს ითხოვს.

2005