გაზიარება
ჯგებურია მურმან
*** "წყლის პირას სამი ტირიფია"  
ბებია  
სარდაფის ბოლში