გაზიარება
ჯარელი რენდალ
მფრინავ-არტილერისტის სიკვდილი (მთარგმნელი: შოთა იათაშვილი)