გაზიარება
ჯანგულაშვილი მაია
* * * "ახლა მოდაშია თურმე დეპრესია"