გაზიარება
ხოდაშნელი შოთა
*** "-დაგაგვიანდა"  
გაზაფხული  
ზედაზენზე