გაზიარება
ხასაია გიორგი
ენით, ენით, ენით  
ნოემბრიდან მეთორმეტე დღეა