გაზიარება
ხარაძე იმერი
ამზეურებენ...  
გასწიე ფარდა...  
გახაფხული თუ მონატრებია...  
დაატყვევებენ ქოთანში ყვავილს...  
ნაფეხურები