გაზიარება
ჭალადიდელი (ქოჩაკიძე) გიორგი
*ბიოგრაფია (ჭ.ქ.გ)  
მოგონება  
სიმღერა გარდახვეწილისა  
ფაცხა  
ქება შრომას