გაზიარება
ჭავჭავაძე ლია
არსი  
თუ, კვლავ იუდა?  
მოფერება  
რა ცოტა დარჩა  
სალბუნი